Çatışma İletişimi - Sohbet Hatları

     Çatışma, kişilerin ilişki hayatının kaçınılamaz bir parçasıdır. Bir diğer insanla ilişki içerisinde olmak beraberinde fikir ayrılıkları ve uyuşmazlıkları getirir. Bunu sohbet hatlarında yaşamıyor olsanız da gerçek hayat pek de böyle değildir. Yapılan araştırmalarda bireylerin çatışma davranışlarını etkileyen birden fazla faktör olduğu ve çatışma çözüm davranışlarının çiftlerin ilişki doyumlarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Çiftler arasındaki anlaşmazlıklar çözülmediği takdirde ilişkinin ve bireylerin ruh sağlığını etkileyen bir engel haline gelebilir. Kişilerin kendi ruhsal durumları, kültürel farklılıklar, ailesel ve ruhsal gelişim özellikleri ya da fiziksel şartlar bu çatışmaların içeriğini, sıklığını ya da nasıl çözüldüğünü etkiler. Eşler, karşılaştıkları bir engeli yapıcı, uzlaşarak ya da yıkıcı, ilişkilerine zarar verici bir şekilde çözebilirler. Çatışma kavramını incelerken göz önünde bulundurmamız gereken faktörler; bireylerin kendini açma özellikleri , ilişkiden aldıkları doyum, cinsel yaşamları, aşka ilişkin tutumları, saygıları, iletişim şekilleri ve cinsiyet farklılıkları gibi etmenlerdir. Birey, eşiyle olan ilişkisinde suskun kalmayı, öfkesini, sevincini ya da şaşkınlığını paylaşmamayı tercih ediyorsa, çatışma çözümü konusunda problemler yaşanabilir. Sevgili sohbet hatları kullanıcıları, yaşanılan bir tartışmada çoğunlukla karşılaştığımız tablo, kişilerin olay ve davranışlar üzerinden duygularını ya da ihtiyaçlarını belirtmeden sadece “Sen bunu yaptın, ama ben bunu yaptım.” gibi söylemlerle ortaya koyduğu bir güçler ve suç atmalar savaşıdır. Gücü elinde toplamak isteyen taraf sanki karşısındakinin o çok sevdiği ve aşık olduğu kişi olduğunu unutmakta ve bu savaşı kazandığı takdirde her şeyin çözüleceğine inanmaktadır. Oysa ki, yapılan konuşmalarda duygularımızdan ve ihtiyaçlarımızdan bahsetmemiz dahilinde, örneğin “Ben seni seviyorum fakat bu durum benim üzülmemi sağladı, bunun çözümü için ortak bir yol bulmalıyız.” gibi bir tavırla yaklaştığında diğer eş bunu bir tehdit ya da suçlama gibi algılamayacak ve kendisi de bu çözümde bir rol oynayacağı için, hemen üzerine düşen görevi yapmak adına girişimde bulunacaktır. Sevildiğini, anlaşıldığını hissetmek çiftlerin karşılıklı ihtiyaç duydukları bir duygudur. Sevgili sohbet hatları kullanıcıları, sevgi dışında diğer önemli bir olgu ise saygıdır. Kişilerin birbirleriyle birebir aynı olmayacakları ve farklı özelliklere sahip oldukları yadsınamaz bir gerçektir.