Doğru Kişiyi Seçmek - Canlı Sohbet Hattı

   Evlenmeden önce doğru kişiyi seçmek oldukça önemli bir konu. Çünkü o kişiyle bir hayat paylaşacaksınız sevgili canlı sohbet hattı kullanıcıları. Eşiniz bir ömür sizinle olacak, çocuklarınız olacak, aynı evin içinde olacaksanız. Buna siz de hazır olmalısınız. Eğer evlenmek istiyorsanız bazı şeyleri göğüsleye bilecek kadar sorumluluğa ve strese hazır olmalı, anlayışlı ve saygılı olmalısınız. En önemli süreç işe tanıma süreci. Eşlerin kendini ve birbirini tanıması bilinç dışı süreçlerini fark etmesi başarılı ve uyumlu bir evlilik için önemlidir. Sağlıklı evliliğin önemli unsurlarından olan evlilik uyumu, psikolojide son yıllarda en çok incelenen konulardan biri olmuştur. Evlilik uyumu, bireyin evlilik ilişkisindeki gereksinimlerini karşılama derecesine ilişkin algısı olarak tanımlanmaktadır. Evliliğin sürdürülmesi sevgili canlı sohbet hattı kullanıcıları, evlilik ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin karşılıklı olarak psikolojik ve biyolojik ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. İhtiyaçların karşılanması evlilik uyumunu da önemli ölçüde etkilemektedir. Karşılıklı etkileşen, evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapa bilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği uyumlu bir evliliktir. Dolayısıyla; mutluluk, doyum ve beklentilerin gerçekleşmesi, evlilikte karşılıklı uyum ile mümkündür. Yapılan araştırmalarda; sorun çözme becerisi, karşılıklı iletişim, aşk ve yakın olma gereksinimi, bağlanma stilleri, eşlerin kişisel özellikleri, mizaç ve karakterleri, duygusal zekaları, empati düzeyleri gibi evlilik uyumunu etkileye bilecek olası etkenler özetlenmiştir. Ancak, iki insanı başlangıçta bir araya getiren düşünce ve duygular başka çiftlerde kişileri birbirlerinden ayrılmaya iten duygu ve düşüncelere dönüşe bilmektedir. Bu nedenle sevgili canlı sohbet hattı kullanıcıları evlilik araştırmalarındaki değişkenlerin çeşitlendirilmesi evliliğin ve süreçlerinin daha iyi kavranmasında önemlidir. Evliliğe çok yönlü bakış bu kurumun işleyişi hakkında bize daha ayrıntılı bilgi verecektir. Bu yolla evliliğin sağlıklı bir şekilde kurulması ve yürütülmesindeki sorunları anlama ve çözme konusunda ulaşılan bilgilerden yararlanılabilir. Böylece her geçen gün artan boşanmalar da önlenmiş olacaktır. İstatistikler, boşanma oranlarının evlenme oranlarından daha yüksek olduğunu ortaya koymakta, ilişkinin devamını sağlayan “evlilikte uyum” kavramının tanımlanmasını ve evlilik uyumunu etkileyen faktörlerin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır.