internet Alışkanlığı

       Her insanın nadide en az bir alışkanlığı vardır. Bir çoğumuz kötü alışkanlık dediğimiz sigara en çok olmak üzere alışkanlıklara sahibiz. Ancak sevgili sohbet hatları kullanıcıları milenyumun ve teknolojinin getirdiği yenilikler bir çok yeni alışkanlığa sebep oldu. İnternet sorunu bir alışkanlık sorunudur. Bağımlılık dahi değildir. Buna rağmen bu sorunu ruhsal bozukluk sayarak klinik tanı kitaplarına sokmak, böylece hekimliğin ilgi sahasına ve yetki alanına dahil ederek ilaca açık hale getirmek tam bir akıl tutulmasıdır. Sektör korkuya fobi diyerek, sıkıntıya anksiyete diyerek, üzüntüye depresyon, hareketliliğe hiperaktivite adı koyarak, bir alışkanlık sorununu da önce bağımlılık olarak görüp kamuoyu yeterince alıştıktan sonra da onu bozukluk ilan ederek lobilerde klinik problemler üretmeye, onları önce sinsi propaganda araçlarıyla, ardından da en az tarikatlardaki müritler kadar sorgulamadan uzak olan profesyonelleri marifetiyle bizlerin hastalığı haline getirmeye devam ediyor. Bu cümlede sevgili sohbet hatları kullanıcıları, mürit kelimesini özellikle ve bilinçli olarak kullandım. Zira bu sektörde psikiyatristlerden ve psikologlardan meydana gelen on binlerce profesyonel varken benim dışımda tek bir kişi bile bozukluk ile hastalık arasındaki ayrıma ve burada sergilenen çarpıtmaya dikkatleri çekmiyorsa, bozukluğa pratikte güle oynaya hastalık muamelesi çekmeye devam ediyorsa bu ifadeyi kullanmamdan daha doğal ne olabilir ki! Bir gerçeği en uygun kavramlarla tanımlamak hakaret değildir, sadece bir tespittir. Oysa bozukluk ile hastalık arasında iletişimsel bir sorun ile şeker hastalığı kadar büyük bir fark vardır. Bir bozukluğa hastalık muamelesi çekmek demek iletişimsel bir sorunu şeker ilaçlarıyla tedaviye, kültürel bir sorunu da silahla çözmeye çalışmak kadar abestir. Hastalık olmayan bir sorunu önce bozukluk ilan edip ardından da kaşla göz arasında bu soruna hastalık muamelesi çekmek bir sorunu alakasız ajanlarla tedaviye çalışmak demektir. Sevgili sohbet hatları kullanıcıları, sorun, hastalık olmadığı halde ancak hastalıkta işe yarayacak olan tıbbi tedavileri devreye sokmak anlamına gelmektedir. Yılan hikayesine dönen, bir türlü sonuç vermeyen tedavilerdir. Uzayan acılardır. Daha uzun yıllar ve daha fazla ilaç tüketimi anlamına geleceği için de tüyü bitmemiş yetimlerin çalınan hakkı ve geleceğidir.